De initiatiefnemers

Je gemeente telt is een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger vzw.

Tree company is gespecialiseerd in de begeleiding van online participatietrajecten en het opzetten van online tools voor maatschappelijke projecten.

De Wakkere Burger vzw is een sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen.

Tree Company: info@treecompany.be

De Wakkere Burger vzw: info@dewakkereburger.be

Waarom we dit platform opzetten?

‘Waar gaan mijn belastingen naar toe?’, is een vraag die veel mensen zich stellen. Tijdens het zoeken naar een antwoord ontstaat vaak een discussie. De ene partij zegt: ‘We betalen te veel.’, waarna de andere tegenwerpt dat er veel gebeurd met de geïnde belastingen. Dit platform formuleert geen antwoord op deze vraag, maar laat je zelf oordelen. We geloven dat iedereen vlot toegang moet hebben tot informatie over het budget van zijn of haar van haar gemeente.

Waar komt de expertise in lokale financiën vandaan?

Dit platform doet beroep op de expertise van Belfius en Universiteit Antwerpen. Belfius doet onderzoek naar trends met invloed op lokale besturen. Deze trends kan je nalezen op dit platform. 

De onderzoeksgroep Management & Bestuur, Universiteit Antwerpen, doet o.a. onderzoek naar de impact van de financieringsstromen op lokale beleidskeuzes. Vanuit dit onderzoek ondersteunt de Universiteit Antwerpen dit platform inhoudelijk.

Waar komen de data vandaan?

Onze cijfers komen rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid. Dat cijfermateriaal wordt ingegeven door de steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en maakt ze vervolgens toegankelijk voor het brede publiek.

Eventuele onjuistheden of onvolledigheden uit de centrale databank stromen dus helaas door naar dit platform.

Waarom staat mijn stad of gemeente niet op het platform?

Op dit moment werken we met zes pilootgemeenten: De vier gemeenten die je momenteel kan raadplegen op het platform en Mechelen en Sint-Niklaas. Deze laatste twee steden gebruiken het platform in eerste instantie intern om vervolgens het meerjarenplan 2020-2025 vorm te geven.

Op het platform kan je zowel inkomsten en uitgaven raadplegen. De pilootgemeenten gaven daarnaast ook uitleg bij enkele grotere projecten.

Ben je een lokale bestuurder en wil je ook jouw stad of gemeente op het platform? Neem dan gerust contact met ons (michiel@treecompany.be of dieter@dewakkereburger.be).

Ben je een burger die de inkomsten en uitgaven van je eigen gemeente wil raadplegen. Laat het weten aan de politici in jouw gemeente, mogelijk sluiten zijn dan ook aan bij dit initiatief.